Lite mer om schizofreni

Tidigare inlägget om schizofreni var alltså hypotetiska siffror. Däremot gjordes en studie om schizofreni och cannabisbruk 2009 av vetenskapsmän från Bristol och Cambridge. Vad kom man fram till?

För att undvika ett fall av schizofreni bör 2800 unga män, som röker kraftigt och dagligen, sluta cannabisbruket. Bland dem unga män som röker ibland, är en av 10000 personer drabbad av schizofreni. Kortfattat är risken för att drabbas av schizofreni för unga män som brukar stora mängder dagligen 0,00036%. De som använder cannabis ibland eller sällan, har 0,0001% chans att drabbas av schizofreni.

Detta är något svensk media ignorerar och väljer att inte förmedla informationen till befolkningen och läsarna. För att vi ska lära oss, bör vi informera varandra istället.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lite historia

Cannabis användes redan för 10 000 år sedan. Ja, det står 10 000 år. I Taiwan använde man fiber från växten. Även i antikens Kina använde man cannabis. Man åt hampafrön och naturligtvis upptäckte man även växtens medicinska värde och betydelse.

Kinas kejsare, Shen-Nung, var farmakolog och skrev en bok om cannabis och dess behandlingsmetoder år 2737 f.Kr. Han rekommenderade substansen för bland annat kramper, förstoppning, gikt, reumatism och tankspriddhet. Cannabis är en av de 50 grundläggande örterna i Kinesiska medicin.

Alla som är lite insatta i ämnet, är mycket väl medvetna om att cannabis kommer legaliseras förr eller senare. Tyvärr har vi gått bakåt i tiden när det kommer till vissa saker, men dessa 100 år kommer vara obetydliga i framtiden. Världen kommer bli mycket miljövänligare när växten blir laglig igen och vi kan fortsätta leva våra liv på ett helt nytt sätt. Ett sätt som ger oss friheten och informationen vi behöver. Precis som det var ända fram till 1937, då Harry Anslinger lyckades ljuga (beklagligt men sant) om cannabis och nog många personer trodde på honom.

Cannabis används inte bara i medicinskt och rekreationssyfte. Man uppskattar att plantan kan bidra till drygt 5000 textilprodukter världen runt. Inte bara textilprodukter, även papper, bränsle, kost med mera. Finns det något som är mer miljövänligt än att använda oss utav en naturlig växt som vem som helst kan odla? Svar nej.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Cannabis och schizofreni

Det är ett vanligt påstående att cannabis ökar risken för schizofreni. Men stämmer detta verkligen? Enligt de senaste studierna ska cannabis kunna lindra schizofreni mer än traditionella läkemedel. Men vi glömmer det för en stund, och låt oss anta att det ökar chanserna att utveckla schizofreni och föreställa oss följande scenario.

Cirka 0,3% av människor har risken att drabbas av schizofreni. Låt oss föreställa oss att cannabis är lagligt och alla människor i Sverige börjar röka cannabis. Inte bara röka cannabis, utan missbruka cannabis. Vi jämför detta med en drog som är betydligt starkare och mer beroendeframkallande, alkohol. 10% av alla alkoholbrukare dricker riskabelt.

Okej, hittills har vi 0,3% och från dessa 0,3% blir, enligt statistik, 10% missbrukare. Nu är vi nere på 0,03%. Alltså, 0,03% av oss vanliga Svenssons kan ha anlag för att utveckla schizofreni från cannabismissbruk. Kom ihåg att detta är resultatet om ALLA i Sverige brukar cannabis. I dagsläget är det fler än var tionde svensk som brukat cannabis. Då är vi helt plötsligt nere i 0,003% risk att drabbas av schizofreni. Är det schizofreni som vi verkligen är rädda för? Risken för trafikolyckor är större än att utveckla schizofreni från cannabisbruk. Ska vi förbjuda alla fordon i vårt land?

Resterande 99,997% som brukar cannabis lever helt normala och schizofreni-fria liv. Trots det, fortsätter vi straffas för personligt bruk. De 0,003% som hamnat i svår missbruk döms till fängelse alternativt böter. Förutom detta, får dessa personer ingen hjälp och tvingas leva ett kriminellt liv för att vi behandlar dem som kriminella istället för att hjälpa dem.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Vad händer i USA?

De flesta är nog medvetna om hur det ser ut i USA när det kommer till cannabis. I alla fall att det legaliserats i elva stater, plus Washington DC, Nordmarianerna och Guam. Förutom detta har femton stater avkriminaliserat drogen. Men om vi fokuserar på staterna där marijuana är lagligt för medicinskt bruk, som för övrigt är nästan samtliga stater i landet. Vad kan vi konstatera har hänt?

Låt oss ta ett exempel. Läkarutskrivna värktabletter dödar 20-35% färre människor i stater där det finns tillgång till laglig cannabis. Tänk om vi skulle kunna applicera detta i vårt land. Vore det inte perfekt om våra nära och kära stannade med oss? Absolut, men varför händer inget? Varför får vi inte reda på fakta?

Ta upp frågan med din läkare. Be denne söka tillstånd. Vi är Nordens enda land som inte tillåter medicinsk marijuana. Hjälp andra, dina närmaste och inte minst dig själv. Vi är efter i utvecklingen och i dagsläget godkänner vi att våra nära med allvarliga sjukdomar går bort utan att staten ger oss möjligheten att hjälpa oss. Inte minst låter staten våra medborgare gå omkring sjuka, när vi i själva verket vet precis vad som kan hjälpa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi skapar kriminalitet

Vi är alla medvetna om narkotikalagarna i Sverige. Men förstår vi vad dessa lagar gör för vår samhället och befolkningen? De senaste 50 åren har kriminaliteten ökat i landet. Vi har fler ”missbrukare” än någonsin tidigare, och vi vet med all säkerhet att denna strategi som idag utövas orsakar mer kriminalitet. Det kan vi se svart på vitt, samt på våra gator.

Alla som är det minsta insatta i ämnet förstår att medborgare som brukar cannabis, bör inte straffas. Om man av någon anledning säger nej till legalisering eller avkriminalisering av cannabis, så är man antingen knarklangare i den olagliga, och skattefria, marknaden eller okunnig i sakfrågan.

Vår noll-tolerans lag har dokumenterats i 50 år. Sverige har lika stort antal heroinberoende som Nederländerna. Nederländerna har nästan dubbelt stor befolkning med en av världens mest liberala narkotikalagar. För att tala klarspråk, Sveriges tuffa och aggressiva lagar har orsakat dubbelt så många heroinmissbrukare än det mer liberala Holland. Vad kan vi konstatera utifrån detta? Fungerar våra lagar i Sverige?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad innebär cannabisförbudet?

Det är 2019 och cannabis är olagligt i Sverige. Privata personer döms till fängelse, får betala böter, mister sina jobb och körkort, blir av med familj och hamnar i fel umgänge på grund av att de kriminaliseras av cannabis-användning. Innan de dömts, har de flesta av dessa personer har tagit hand om sina liv, precis som vuxna gör. Ingen har skadat någon. Det enda de gjort är att ha brukat cannabis. Därför straffas de kraftigt.

I dagsläget tjänar kriminella verksamheter hundratals miljoner kronor enbart i Sverige. Sådana belopp pengar kan ge fel personer makt, som även kan missbruka denna makt. Vill vi leva i ett samhälle som till viss del styrs av kriminella? Vare sig vi vill det eller inte, så är det tyvärr så det är idag.

Enligt statistik har ca 1,2 miljoner svenskar använt cannabis. Det betyder att vi har drygt 1,2 miljoner kriminella i vårt land för ett och samma brott. Enbart från cannabis-användning. I medierna har förbudsivrare mage att säga att vi har lyckats minska bruket hos folket. Men verkligheten och all statistik säger det motsatta.

Vem är det som vinner på att cannabis är olagligt? De kriminella i vårt land (och även utomlands, där en stor del av cannabis smugglas från till Sverige). Är du emot legalisering av cannabis? Kom ihåg att du gör precis det som alla kriminella vill att du ska göra. Förblir cannabis olagligt, kommer även kriminaliteten öka i Sverige. Vi har 50 års dokumentation av detta.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medicinskt cannabis

Allt fler länder i Europa tillåter cannabis för medicinskt bruk. I Sverige är vi dock fortfarande väldigt mycket emot det. Den svenska medelklassen skrattar åt att frågan ens tas upp. Samtidigt finns hundratals studier som visar tydligt på att cannabis kan, och borde, klassas som medicin, och hundratusentals människor får cannabis utskrivet som medicin runt om i världen.

Vi i Sverige blundar för all vetenskaplig dokumentation och fortsätter säga nej utan större belägg. Börjar vi närma oss ett samhälle där vår frihet tas från oss helt och hållet? Kommer regeringen snart blockera vissa internet-sajter, precis som i kommunistiska Kina?

I dagsläget ges ingen faktabaserad information ut om cannabis. Att cannabis är farligt och gör dig lat, finns inga vetenskapliga belägg för. Däremot är det vetenskapligt bevisat att cannabis inte är särskilt farligt för en frisk människa, även i dagligt bruk. Man bör inte låta meningslösa lögner fortsätta. Om vi vill att något ska göras åt saken, så får vi ta saken i våra egna händer. Vad har hänt de senaste 10 åren i världen? Internet har gett oss vanliga Svensson möjlighet att informera varandra. Vad har det lett till? Till exempel till att folk idag är mer medvetna om vad cannabis är än våra politiker, som i allmänhet ignorerar frågan. Några av våra politiker i Riksdagen brukar cannabis, men vill att alla andra ska fortsätta straffas för det. Vad säger det om dessa personer?

Har vi glömt att medicin som innehöll cannabis såldes i våra apotek ända fram till 1950-talet? Cannabishjälpen skriver enligt följande: ”I mitten av 1800-talet började cannabis användas som medicin i västvärlden, men i början av 1900-talet kom de moderna, mer effektiva läkemedlen.”. Enligt Cannabishjälpen är läkemedel som bokstavligen tar livet på människor goda exempel på ”effektiva läkemedel”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar